Logga

Samarbete kring

likvärdiga bedömningar

1.1 Inledning
Syftet med denna webbplats är att vara ett forum för lärare att diskutera bedömning utifrån elevarbeten på  www.elevexempel.se  ("Elevexempel").
 
Elevexempel värnar om att skydda våra användares integritet. Detta användaravtal syftar till att informera om vår behandling av personuppgifter på vår webbplats (http://www.elevexempel.se/) och tillhörande diskussionsforum. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet ("Personuppgifter").
 
Genom att registrera dig och använda vår tjänst accepterar du villkoren i detta användaravtal och ger ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs nedan.
 
1.2 Hantering av personuppgifter
Genom att besöka Elevexempels webbplats sparar vi ditt namn, e-postadress,  IP-adress, information om webbläsaren, operativsystem, samt tid och datum för ditt besök i syfte att se hur våra användare och besökare använder webbplatsen.
 
Elevexempel  förbehåller sig också rätten att lämna ut dina Personuppgifter om det är nödvändigt för (a) att följa gällande lagar och förordningar, begäran eller förelägganden från tillsynsmyndighet eller behöriga domstolar; eller för (b) att se till att vår webbplats och att Tjänsten fungerar tillfredställande; eller för (c) att skydda och försvara våra rättigheter, vår egendom eller intressen; eller för (d) att skydda våra användare.
 
Elevexempel använder cookies på denna webbplats. En cookie är en textfil som lagras på din dator för att till exempel visa anpassade webbsidor för besökare eller för att samla in besöksstatistik.
 
Som användare godkänner du att all information du skriver in kan sparas i en databas.
 
Vi kommer inte utan din tillåtelse att vidarebefordra dina Personuppgifter till tredje part.
 
Du har rätt att en gång per kalenderår, gratis, begära information om vilka Personuppgifter som behandlas av oss genom att skicka en skriftlig underskriven ansökan till adressen nedan. Vidare har du rätt att begära att Personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen ska rättas, blockeras eller raderas.
 
1.3 Forumets regler
Som användare av elevexempel går du med på att inte posta material som bryter mot svensk eller internationell lag, t ex innehåll som kan betraktas som obscent, vulgärt, förtalande, hatiskt eller hotande.
 
Som användare hjälper du till att rapportera kränkande innehåll till administrationen för elevexempel.
 
Alla inlägg gjorda på elevexempel uttrycker den enskilde användarens åsikter. Administrationen för elevexempel kan inte hållas ansvariga för innehållet i inlägg gjorda av användare.
 
För eventuella filer som laddas upp av användare så har användaren också ansvar för att följa lagar och regler för upphovsrätt och personuppgiftslagen,  t ex inhämta ett så kallat medgivande från eleven eller dennes vårdnadshavare (om eleven är 15 år eller yngre) för de elevarbeten som används på elevexempel. Elevarbeten som laddas upp på Elevexempel måste vara anonyma, elevens namn eller andra uppgifter som kan kopplas till en enskild person får inte förekomma. Arbeten som är väldigt personliga eller utlämnande ska inte publiceras i forumet.
 
Material som skapas på elevexempel skyddas av upphovsrättslagen och du får inte trycka, sprida, kopiera, sälja eller överföra materialet utan att ha tillåtelse från personen som har skapat materialet.
 
Administrationen av elevexempel har rätt att radera, redigera, flytta eller stänga ett ämne som strider mot dessa forumregler eller som anses nödvändiga av administrativa skäl.
 
Administrationen av elevexempel har också rätt att omedelbart och permanent stänga av användare som inte följer dessa regler.
 
1.4 Begränsning av skadestånd
Elevexempel ska under inga omständigheter vara ansvarig för skador, inklusive men inte begränsat till ekonomiska förlust eller förlust av data, i samband med din användning av Elevexempels webbplats.
 
1.5 Tillägg till denna Integritetspolicy
Elevexempel förbehåller sig rätten att ändra detta användaravtal. Vid mer genomgripande ändringar kommer elevexempel att meddela dig genom att publicera ett meddelande på denna sida. Genom att fortsatta använda Elevexempels webbplats efter ett sådant meddelande ger du ditt samtycke till dessa ändringar.
 
1.6  Kontakta oss
För frågor om detta avtal, kontakta oss.
Anmäl dig! Det är gratis!

Dela socialt

FacebookTwitterDiggStumbleuponGoogle BookmarksRedditLinkedin

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Användaravtal

Sidkarta

Den här sidan använder kakor (cookies) för att optimera din användning av sidan.